Тема: Populus alba

Populus canescens или Populus alba?

Re: Populus alba

Тоже белый вроде бы.