Тема: Spirobassia hirsuta

Не Suaeda!
Bassia hirsuta, по-видимому.