Тема: Euphorbia chamaepeplus

"мелко-бутерлаковый"?
некрасиво как-то.
но вроде дословно - так?