Тема: Veronica beccabunga

Еще фото:

https://live.staticflickr.com/65535/48713525431_f7a7520846_n.jpg https://live.staticflickr.com/65535/48713525531_c7e185d902_n.jpg