Тема: Oxalis stricta

Почему на plantariumOxalis dillenii Jacq. значится синонимом O. stricta L.? sad

Re: Oxalis stricta

http://forum.plantarium.ru/viewtopic.php?id=1800

Re: Oxalis stricta

Ссылка http://www.agrosoft.biz/agro_zr_weeds_korn.php#b2 больше не работает

Re: Oxalis stricta

Удалила.