Тема: Acantholimon alberti

Этот снимок, по-видимому, A. alberti, но объединен с 2 снимками A. ekatherinae

Re: Acantholimon alberti

Отцепила. Переместите?

Re: Acantholimon alberti

Переместил