Тема: Lipandra polysperma

лебеда?

Re: Lipandra polysperma

Chenopodium polyspermum