Тема: Sorbus takhtajanii

https://c.radikal.ru/c28/2110/91/22bc40790238.jpg