Тема: Woronowia speciosa

Woronowia ?

Re: Woronowia speciosa

Похоже...

Re: Woronowia speciosa

Она