Тема: Picea abies

В дополнение:
для масштаба - https://fs3.fotoload.ru/f/0620/1593329374/500x500/ef847122dc.jpg