Тема: Hypogymnia tubulosa

Hypogymnia tubulosa?

Re: Hypogymnia tubulosa

Похоже.