Тема: Stipa lessingiana

Думаю, что Stipa lessingiana

Re: Stipa lessingiana

Ага, похоже он