Изображение 687874

Определено как Cyperaceae

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 680299

Определено как Asteraceae

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 676560

Определено как Cotoneaster lucidus

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Юлия Борисова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 672919

Определено как Diphasiastrum complanatum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Дмитрий Орешкин

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 658432

Определено как Asteraceae

Автор: Тулкин Тиллаев

Определил(а): Анна Малыхина

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 658522

Определено как Lamium maculatum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Наталья Гамова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 650678

Определено как Leopoldia comosa

Автор: Роланд Цандекидис

Тему начал(а): Наталия Панкова

Хребет Боралдай (север)

Хребет Боралдай (север)

Автор: Павел Горбунов

Тему начал(а): Наталия Панкова

Дарвин и окрестности

Дарвин и окрестности

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 645235

Определено как Pandanus

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 633967

Определено как Pleurozium schreberi

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Дмитрий Орешкин

Тему начал(а): Наталия Панкова

12 Lamiaceae. Греция. о. Парос.

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 627868

Определено как Allium commutatum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Андрей Ковальчук

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 627860

Определено как Dianthus tripunctatus

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Андрей Ковальчук

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 627412

Определено как Lythrum junceum

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 618956

Определено как Anisantha diandra

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Стоян Стоянов

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 607348

Определено как Colchicum

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 607209

Определено как Odontites cyprius

Автор: Роланд Цандекидис

Определил(а): Christodoulos Makris

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 607229

Определено как Echium plantagineum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Владислав Григоренко

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 606864

Определено как Pinus halepensis

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Александр Фатерыга

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 542983

Определено как Ephedra foeminea

Автор: Любовь Савельева

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 601000

Определено как Helichrysum italicum

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 601010

Определено как Helichrysum

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 599895

Определено как Limoniastrum monopetalum

Автор: Наталия Панкова

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 596737

Определено как Sedum litoreum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Владислав Григоренко

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 596381

Определено как Ornithogalum comosum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Владислав Григоренко

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 593783

Определено как Hordeum leporinum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Владислав Григоренко

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 586764

Определено как Malva multiflora

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Андрей Ковальчук

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 585436

Определено как Gladiolus italicus

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Владислав Григоренко

Тему начал(а): Наталия Панкова

Изображение 586488

Определено как Allium subhirsutum

Автор: Наталия Панкова

Определил(а): Роланд Цандекидис

Тему начал(а): Наталия Панкова