Тема: Цветение свербиги

Начало зацветания свербиги - признак начала фенологического лета
http://www.youtube.com/watch?v=MSiFAyHURfg